Test

Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

Viimsi Vallavalitsuse määruse nr 9 (vastu võetud 05.03.2015) "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord" § 3 lg 12 alusel moodustatud rühmade komplekteerimise komisjoni järjekordne istung toimus 15. augustil 2016.

Teadeid lasteaiakoha saamise kohta edastatakse alates 16. augustist 2016. Teatistele vastuseid ootame 22. augustiks 2016.

Järgmine komisjoni istung toimub 25. augustil 2016. 

 

Tunnustus!

 

MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme maja on tunnustatud: